Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krosno
Nadleśnictwo Krosno
68 383 50 87
68 383 70 78 w 53

Osiecznica Ul. Krośnieńska 42

66-600 Krosno Odrzańskie

Nadleśniczy
Ryszard Jasiński
+48 664437 909
Zastępca Nadleśniczego
Bogdan Baranowski
+48 606 650 136
Główny księgowy
Anna Syrewicz
+48 531 822 211

Pion Nadleśniczego

Tomasz Biernacki
Komendant posterunku straży leśnej
Tel.: +48 606 636 583
Krystian Witek
Strażnik leśny
Tel.: +48 696 439 795
Zofia Paliświat
Specjalista ds. zatrudnienia i płac
Joanna Konieczka
St. Referent ds zatrudnienia i płac
Tel.: +48 533 307 551
Monika Kowalik
Inspektor Ochrony Danych
Wojciech Grysztar
Kierownik administracyjno-gospodarczy
Tel.: +48 692 428 415
Beata Sieluk
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 533 307 552
Patrycja Wrona
St. Referent ds. administracji
Tel.: +48 728 971 556
Arkadiusz Gołuch
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 602 464 894

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Andrzej Szymborski
Specjalista ds. gospodarki drewnem
Tel.: +48 662 255 364
Cezary Opólski
wz. Referent ds. użytkowania lasu
Andrzej Dereń
St. specjalista ds. ochrony przyrody i gospodarki łowieckiej
Tel.: +48 606 938 716
Małgorzata Baranowska
St. Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 606 801 681
Marek Ostrowski
Specjalista ds. ochrony lasu i ochrony ppoż.
Tel.: +48 692 428 406
Adam Biernacki
Specjalista ds. administrowania SILP i BHP
Tel.: +48 602 274 607

Pion Głównego Księgowego

Czesława Korczak
Specjalista ds. księgowych
Tel.: +48 68 383 50 87 w.57
Agnieszka Pałasz
Księgowa
Tel.: +48 68 383 50 87 w. 59
Marta Karoń
Księgowa
Tel.: +48 68 383 50 87 w. 58